שיר ליעלה

סירה בלב ים

סירה בלב ים

 

שוטי שוטי ספינתי

שוטי!

שוטי שוטי ספינתי

שוטי!

 

נחצה ימים, נחצה!

נחצה ימים, נחצה!

ונרד אל המצולות ונגלה סירות טרופות

נגלה!

 

שוטי שוטי ספינתי

שוטי!

שוטי שוטי ספינתי

שוטי!

 

נחצה גשרים, נחצה!

נצלול אל העמוקים, נצלול!

נראה דולפינים ודגי זהב

נרד אל המצולות ונחזור אל הרדודים

 

שוטי ספינתי, שוטי!

שוטי ספינתי, שוטי!

נחצה ימים, נחצה!

נחצה ימים, נחצה!

 

נרד אל המצולות, נרד!

נגלה סירות טרופות, נגלה!

נצלול אל העמוקים, נתצפת על הדגים

נחזור אל החופים, ונתייבש ביבשים!

 

 

בלילה ראשון, אחרי שנולדה בתנו הבכורה, היא לא פסקה לבכות, אז שרתי לה, בתקווה שתירדם.

השיר נכתב בנובמבר 2021

Please follow and like us: