liront231

סבך

  פתאום מצאתי את עצמי בסבך מחשבות לא פתורות מציאות עולה על כל דמיון ומתכופפת בפני החרדות   לא יכולתי...

מזוודות

  המזוודות שארזנו כשלא היתה לנו סיבה להישאר יום אחד נצטרך לפרוק אותם, כשנגיע למקום אליו אנחנו באמת שייכים לא...