דלתות

דלתות זה כל מה שאנחנו צריכים. דלתות עם ידיות שנוכל לפתוח אותן ולהיכנס למקומות חדשים, חדרים אחרים, להכיר את עצמנו בצורה שונה, לפני שאנחנו נעלמים בתוך עצמנו. זו המהות של דלתות.

דרגות

  בזמן שייכבו האורות בחלונות אני אסיר את הדרגות מעלי, ואתיישב מולך כן, אני יודע כמה עולה לי לגלות את...