סודות

כל שעה יוצרת סוד חדש, לכולנו יש שעות ויש סודות, אני שומר עליהם קרוב. הפרטיות שלי חשובה לי מאוד ביותר גם אם אני מוכן להיחשף, אני עושה את זה בדרכי. היום אני כבר הרבה יותר פתוח, לכן הסודות שלי גלויים בכל שיר , בכל סיפור.

לעיתים אני עוד מסתיר אותם, שומר עליהם ומרשה להם לקחת אותי למקומות רחוקים וכשאני לא זקוק להם יותר, הם כבר לא סודות שלי. וכן, לעיתים הם עוד רודפים אותי, לכל מקום אליו אני הולך, הם רודפים אותי, מאיימים להתגלות בדרכם.

אני מפחד שהסודות שלי יתגלו, אז אני לא מדבר הרבה, לא אוהב את זה, מפחד שידעו עלי דברים מביכים.

רק את יודעת את הסודות שלי, זה רק מוכיח כמה כוח יש לך ואיך נכנסת אל תוך חיי.