סירות

בפנטזיה שלנו, אנחנו יושבים בתוך סירה ושטים באגם. אף אחד לא מפריע לנו. רק שנינו בתוך הסירה.

בפנטזיה שלנו, יש לנו את כל הזמן שבעולם, את כל המרחב, אנחנו לא צריכים שום דבר. רק את עצמנו אנחנו צריכים. את עצמנו ואת הסירה שלנו.

בפנטזיה שלי, אני יושב על החוף וצופה על הסירות. פעם הן שטות אל החוף ופעם הן מתרחקות. אני נשאר על החוף. בלי מטרה.