רשימות

כשכל הרשימות יגיעו לסיומן

לא יישאר לנו דבר

גם לא זיכרונות להתעטף בהם

זה מסע בחשכה

וכל התפילות חסרות חשיבות

 

מבט החוצה

אי אפשר לראות דבר מלבד שדות

כל האיכרים נעלמו מזמן

נשארנו עם התקוות לגשם

נשארנו עם רשימות לא גמורות

 

אנחנו יכולים לספור את הטעויות שלנו בלי הפסקה

הספירה לא תיגמר לעולם

זה כל מה שיש לנו

סיבה אחת להאמין

נמאס לנו כל הזמן להפסיד זמן

 

בכיסאות נוחים

כל מה שמגדיר אותנו

הם רק שברי מילים

חצאי משפטים

מזה נמשיך לאט או שניעלם עם הזמן

 

כשכל הרשימות יגיעו לסיומן

לא יישאר לנו דבר

גם לא זיכרונות להתעטף בהם

זה מסע בחשכה

התפילות חסרות חשיבות כעת

 

לבד בחצות

כשהכל סגור, בפנים עדיין מנסים לחזק את מה שיש

כשייגמרו כל הרשימות

לא יישאר לנו דבר להיאחז בו

גם לא זיכרונות

 

 

תמיד יש לנו רשימות, וכשהן ייסגרו, מה נוכל עוד להבטיח, מה נוכל עוד לעשות. השיר נכתב במרץ 2015

Please follow and like us: