מילים

בסוף הרי הכל מילים. הן מרכיבות את המשפטים שיוצרים את הטקסט. תמיד הייתי איש של מילים או שתיקות. מתייחס לכל מילה, יכול להדהד משפט בלי הפסקה, מתחבר אל טקסטים מסוימים, עד שאני זוכר אותם בעל פה.

מילים יוצרות את השיר, שמתאר את המציאות, והיא ההוויה. לא תמיד המילים מדויקות, לעיתים אני משנה אותן בשביל לא להסגיר פרטים, לא להחשיד חשודים פוטנציאליים. אך יש למילים משמעות בכל מקרה, בכל מחיר, הן נמצאות שם.

התרחקתי

  התרחקתי בשביל להתקרב ומצאתי את עצמי רחוק מדי בשביל לחזור כל השבילים ננעלו מילים החליפו קילומטרים שתיקות, את כל...

חולשות

  תשמור על החולשות שלנו, הן מעצימות את החוזקות את אומרת ונשארת בחדר גם אחרי שאין לנו מה להגיד יכולנו...